Transport van pallets door Europa

Transport van pallets door Europa

De transportsector biedt in Nederland aan veel mensen werkgelegenheid. Dat is uiterst positief te noemen, zeker na de crisis die in 2008 begon. Die crisis heeft een harde klap aan de transportsector gegeven. Gelukkig zijn de vooruitzichten een stuk positiever.

 

Eén van de kenmerken in deze sector is de diversiteit aan transportbedrijven. Dit is onder meer te danken aan het feit dat er meerdere vormen van transport zijn. Een product kan per bestelbus, per vrachtwagen, per boot en per trein vervoerd worden. In de praktijk komt het ook vaak voor dat een product bijvoorbeeld per trein én per vrachtwagen vervoerd wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een product uit China naar Nederland vervoerd wordt. Het product wordt per boot tot aan de haven van Rotterdam gebracht en vervolgens per vrachtwagen naar de distributeur of eindafnemer gebracht.

 

Bij het vervoeren van producten wordt er vaak gebruik gemaakt van pallets. Mede daardoor is er een gigantische markt ontstaan in het vervoeren van uitsluitend pallets. In Nederland bestaan er meerdere transportbedrijven die zich toegelegd hebben in deze tak van sport. Het vervoeren van pallets ziet er eenvoudig uit, maar dat is het allerminst.

 

Wetgeving

Het vervoeren van pallets is een vorm van transport waarbij vele wetgevingen om de hoek komen kijken. Wereldwijd zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het vervoeren van pallets. Eén van die afspraken heeft betrekking op het formaat van een pallet. Wereldwijd is er een standaard formaat van 80 bij 120 cm afgesproken.

Een ander voorbeeld van een wereldwijde afspraak is het terugdringen van het transporteren van levend ongedierte. Dat klinkt wellicht ietwat vreemd, maar in hout kunnen zeer veel insecten zitten. Men wil voorkomen dat levend ongedierte door de hele wereld getransporteerd wordt. Ongedierte kan namelijk ziektes met zich mee brengen. Bij het vervoeren van pallets dienen daarom meerdere maatregelen worden om te voorkomen dat er levend ongedierte in/bij de pallets zitten.

 

Binnen Europa zijn er ook nog aanvullende afspraken gemaakt. Een officieel Europa pallet is te herkennen aan een brandmerk in één van blokken van een pallet. In dit brandmerk staan de letters EUR. Dit brandmerk geeft in feite aan dat een dergelijk pallet aan de voorwaarden binnen de Europese Unie voldoet.

 

Het transporteren van pallets is een big business binnen heel Europa. Op dit moment is de schatting dat er per jaar maar liefst 5 miljoen Europallets in Nederland worden verhandeld. Europallets zijn de hierboven beschreven pallets met daarin een brandmerk met de letters EUR. Het aantal van 5 miljoen geeft aan dat dit een booming business is. Mede daardoor hebben meerdere Nederlandse bedrijven zich gespecialiseerd in het vervoeren van uitsluitend pallets.