Transport en logistiek, wat moet ik weten?

Transport en logistiek, wat moet ik weten?

De transportsector is van onschatbare waarde voor de Nederlandse samenleving. Als jij dit stuk momenteel op een stoel of op een bank zit te lezen, ben je indirect al in contact met transport. Het object waar je op zit, is namelijk getransporteerd. Dit object is niet één keer, maar meerdere keren getransporteerd. Het transport van de fabrikant naar de winkel en het transport van de winkel naar jouw huis; dat zijn zo al twee verschillende transporteren. Voordat het object in de fabriek gemaakt kon worden, moesten de grondstoffen ook nog getransporteerd worden naar de fabriek.Dit voorbeeld geeft aan dat een maatschappij zonder transport niet meer te bedenken is. Mede daardoor staan er op veel vrachtwagens slogans zoals ‘zonder transport staat Nederland stil’. Daar is geen woord over gelogen.

 

Doordat transport zo belangrijk in Nederland is, is het altijd handig om er het één en ander over te weten. In de titel van dit artikel spreken we over transport en logistiek. Op die twee termen zoomen wij in dit artikel verder in. Wat is namelijk exact transport en wat is namelijk exact logistiek?

 

Wat is transport?

Het begrip transport is in feite heel simpel uit te leggen. Transport gaat puur om het vervoeren van een object van plek A naar plek B. Het woord transport is overigens afkomstig uit het Latijns. In het Latijns is ‘trans’ een woord en ‘portare’ is ook een woord. Trans betekent ‘over’ en portare betekent ‘dragen’. Transport is derhalve vrij vertaald ‘overdragen’. En dat is exact wat er gebeurd bij transport; het overdragen van goederen.

 

Transport is in twee hoofdvormen in te delen; personenvervoer en goederenvervoer. Bij personenvervoer kan je aan het openbaar vervoer denken of aan een taxi. Ook is een auto een (particulier) personenvervoermiddel.

 

Qua goederenvervoer kan je denken aan het vervoeren van goederen over de weg, over het water, over het spoor en door de lucht. Al deze vormen van transport hebben hun eigen kenmerken. Voor elke specifieke situatie is er daarom één vorm van transport het meest geschikt. Het is aan een transporteur om te bepalen welke vorm van transport dat is.

 

Wat is logistiek?

Logistiek is een veel ruimer begrip dan transport. Als we het woordenboek raadplegen, komen we uit op de volgende definitie: “Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van een stroom aan goederen vanaf de eerste tot de laatste fase”.

 

We kunnen derhalve stellen dat transport een onderdeel van logistiek is. Logistiek is eigenlijk het inkopen van grondstoffen tot aan het brengen van het uiteindelijke product naar de eindafnemer. In Nederland zijn er erg veel bedrijven die zich richten op de logistiek. Deze bedrijven kunnen een totaalpakket van diensten aan klanten aanbieden; daar is veel vraag naar!