Speciaal transport en zwaar transport, de uitdagingen

Speciaal transport en zwaar transport, de uitdagingen

De transportsector is een zeer diverse sector. Transport kan over de weg, per boot of per trein gaan. Per vorm van transport zijn er dan ook weer veel verschillende specialisaties te zien. Hierdoor is het een zeer diverse sector, waarin bedrijven zich kunnen onderscheiden dankzij bepaalde specialisaties. Als we kijken naar het vervoer over de weg, zien we vele verschillende specialisaties.

 

Sommige transportbedrijven richten zich op het vervoeren van levende dieren, terwijl andere transportbedrijven uitsluitend voedingsmiddelen vervoeren. Het is logisch dat de vrachtwagens per transportbedrijf daardoor ook erg verschillen. Deze gespecialiseerde bedrijven zorgen er echter wel voor dat het niveau van het transport in Nederland zo hoog ligt. Tevens zorgt dit voor een enorme hoeveelheid werkgelegenheid.

 

De chauffeurs dienen, dankzij de specialisaties, de beschikking te hebben over specialistische kennis. In sommige gevallen is het ook benodigd om speciale certificaten te hebben. Dat is eveneens het geval bij speciaal transport en zwaar transport. Deze vorm van transport is niet de makkelijkste vorm van transport en daardoor worden er speciale eisen gesteld aan de chauffeurs.

 

Wat is speciaal transport en wat zijn de uitdagingen?

Speciaal transport heeft met name te maken met het vervoeren van immens grote voorwerpen. Als voorbeeld kunnen we een windmolen aanhouden. Een windmolen bestaat uit enkele zeer lange delen. Deze delen dienen via de weg vervoerd te worden. Dankzij de lengte van deze delen moeten de vrachtwagens echter gigantisch lang zijn. In Nederland hebben enkele bedrijven de beschikking over dergelijke lange vrachtwagens. Deze vrachtwagens rijden altijd onder begeleiding zodat de veiligheid niet in het gedrang komt.

 

Het is een grote uitdaging om dergelijk grote delen te transporteren. Allereerst moeten de delen op de vrachtwagen geladen worden; daar worden speciale machines voor gebruikt. Daarna moet er een geschikte weg gevonden worden. De weg kan geen scherpe bochten hebben en dient breed genoeg te zijn. Daarnaast moeten de delen ook weer van de vrachtwagen afgehaald worden. Tevens moeten de chauffeurs van dergelijke vrachtwagens goed kunnen rijden. Er is niet altijd veel ruimte, waardoor het soms erg lastig rijden is.

 

Wat is zwaar transport en wat zijn de uitdagingen?

Zwaar transport is in grote lijnen te vergelijken met speciaal transport. Bij zwaar transport worden er echter hele zware producten vervoerd. Een uitdaging die hierbij komt kijken, is het feit dat de vrachtwagen voor sommige wegen te zwaar is. Provinciale wegen met daarop kleine bruggetjes zullen derhalve niet geschikt zijn voor een dergelijk transport.

 

Ook in deze tak van sport dienen de chauffeurs over veel kennis en stuurmanskunsten beschikken.